Aandacht kan heel Biezonder zijn

ANBI status

Stichting Biezonder is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wat houdt dit in?
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde
die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt
is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Verder geldt dat als een goed doel is aangemerkt als ANBI, dan weet u zeker dat
er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw
schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een
algehele vrijstelling opgenomen.

Samenvatting ANBI gegevens

Naam

Stichting Biezonder

RSIN/fiscaal nummer

855708621

Contactgegevens

Bredeweg 16, 2752 AA MOERKAPELLE
06-11056611
sylvia@stichtingbiezonder.nl
kvk 64536122

Regiobank IBAN NL41 RBRB 0928973727

Doelstelling

Stichting Biezonder wil bijdragen aan het geven van (extra) zorg en aandacht van
zieke kinderen en hun ouders in ziekenhuizen en medische instellingen.
Door het realiseren van projecten en activiteiten die niet vanuit de
normale financiële middelen van het ziekenhuis of de medische instelling
gefinancierd kunnen worden.

Beleidsplan:

Voor het nastreven van onze doelstelling houden we twee punten aan:

  1. Het genereren van financiële middelen voor het realiseren van projecten
  2. Het financieren en faciliteren van projecten bij ziekenhuizen en medische instellingen.

1. Stichting Biezonder is geheel afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren.
Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting via
mailings, Social Media en inzet van vrijwilligers beoogt de Stichting de
benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te
verwerven.

Uitgangspunt is dat het kostenniveau van Stichting Biezonder zo laag mogelijk is en dat activiteiten van Stichting
Biezonder zo veel mogelijk gesponsord worden.
Jaarlijkse algemene en administratieve kosten voor de Stichting bedragen maximaal 10% van de gegenereerde middelen.

2. Soms is het normale zorgpakket niet voldoende en zijn er extra middelen
nodig bij ziekenhuizen en medische instellingen, om zieke kinderen en
hun ouders, extra zorg en voorzieningen te kunnen aanbieden.

Stichting Biezonder wil hierbij ondersteuning verlenen om deze projecten te financieren en faciliteren.

Stichting Biezonder wordt steeds bekender en ontvangt meer donaties. 
In 2022 willen we de samenwerkingen met ziekenhuizen uitbreiden alsook de contacten met andere stichtingen of organisaties, die activiteiten organiseren in ziekenhuizen.
Onze begroting voor 2022 kunt u hier lezen.

Bestuurssamenstelling

Sylvia Wijdieks – Voorzitter
Sanne van Ommeren – Secretaris
Linda Olierook – Penningmeester
Marjolijn van Tol – Bestuurslid
Daniëlle Jenner – Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van Stichting Biezonder kunt u terugvinden op onze activiteitenpagina en nieuwspagina.

Financiële verantwoording

Het jaarverslag van 2023 is beschikbaar, u kunt hem hier teruglezen.

Stichting Biezonder is geheel afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven.